Zwemmen

Tijd: zaterdag van 8.30 uur tot 9.30 uur

Coördinator: Beau Bos : (06) 588 667 09

Locatie: Het Caribabad
Bataafsekade 8
4204 AX Gorinchem
Tel: 0183 - 62 39 11

Programma:

  • 20 minuten vrij zwemmen
  • 20 minuten aquazwemmen (op muziek)
  • 20 minuten vrij zwemmen

Het zwemmen is voor alle leeftijden en alle niveau’s. Om 8.30 uur kan iedereen lekker even vrij zwemmen totdat de club compleet is. Dan wordt er vrijwel iedere week even gezongen voor degene die in die week jarig was. Vervolgens wordt de groep gesplitst en gaat een groep onder begeleiding zwemmen of oefeningen en spelletjes doen in het ondiepe bad. De andere groep zwemt in het diepere gedeelte van het recreatie- bad enkele banen en daarna is het zwemmen op muziek (lekker bewegen). Aan het einde van het uur is het voor iedereen weer even vrij zwemmen en soms gaat de stroomversnelling of de waterval aan of de glijbaan open. Kortom plezier voldoende.

Begeleiding: Om te kunnen meedoen met de zwemgroep in het diepere gedeelte van het recreatiebad is een zwemdiploma gewenst. Afhankelijk van je (zwem)niveau is eigen begeleiding nodig of zijn er hulpmiddelen beschikbaar, hiervoor is het van belang overleg te hebben met de coördinator van het zwemmen. Ben je geïnteresseerd om eventueel bij NOVOS te komen zwemmen, maar weet je het nog niet zeker, dan mag je altijd een paar keer komen “proefzwemmen” om te ontdekken of je het leuk vindt.

Extra informatie: Kijk voor de vakanties ook in de nieuwsbrieven.
 

Kom zoveel als mogelijk alvast in je zwemkleding!
Doordat we niet voldoende vrijwilligers hebben om ieder lid persoonlijk te kunnen ondersteunen bij het omkleden, doen we een dringend beroep op alle begeleiders om met iedereen die hulp nodig heeft bij aankleden en zwemmen een begeleider mee te sturen die helpt bij uit/aankleden en eventueel ook in het water!
De eerste keer dat je komt zwemmen wordt je buiten opgewacht door de vrijwilligers van NOVOS. Deze zullen een korte uitleg geven over hoe het zwemmen zal gaan.